Câu hỏi:

13/11/2023 54

Kiểu khí hậu nào sau đây không xuất hiện ở Liên bang Nga?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hơn 80% lãnh thổ LB Nga nằm ở vành đai khí hậu ôn đới, phần phía tây có khí hậu ôn hòa hơn phần phía đông. Phần phía bắc có khí hậu cận cực lạnh giá, chỉ 4% diện tích lãnh thổ có khí hậu cận nhiệt. LB Nga không có khí hậu xích đạo.

Cách khác: Dùng phương pháp suy luận, loại trừ: Lãnh thổ nước Nga nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc, nằm phía bắc của Trung Quốc, Trung Quốc lại nằm phía bắc của Việt Nam, Việt Nam còn cách xa xích đạo nên LB Nga không thể có kiểu khí hậu xích đạo.

Cách khác 2: Nhớ lại lược đồ nước Nga, xác định vị trí LB Nga cách xa xích đạo nên không có loại khí hậu này.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,854

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,522

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,446

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,376

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 813

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 797

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 629

Bình luận


Bình luận