Câu hỏi:

13/11/2023 40

Cho biểu đồ về một số sản phẩm cây công nghiệp lâu năm của nước ta năm 2010 và 2018.

Cho biểu đồ về một số sản phẩm cây công nghiệp lâu năm của nước ta năm 2010 và 2018.   (Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Quy mô sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm nước ta.  B.Thay đổi cơ cấu một số cây công nghiệp lâu năm nước ta. C. Giá trị và cơ cấu một số cây công nghiệp lâu năm nước ta.  D. Tốc độ tăng trưởng một số cây công nghiệp lâu năm nước ta.  (ảnh 1)

(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Để thể hiện quy mô sản lượng, dạng biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ cột nên chọn phương án A.

- Để thể hiện thay đổi cơ cấu, dạng biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ miền nên loại phương án B.

- Để thể hiện giá trị và cơ cấu, dạng biểu đồ tròn là thích hợp nhất nên loại phương án C.

- Để thể hiện tốc độ tăng trưởng, dạng biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ đường, nên loại phương án D.

Vậy phương án đúng là. Quy mô sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm nước ta.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,920

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,681

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,462

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,377

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 823

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 818

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 638

Bình luận


Bình luận