Câu hỏi:

13/11/2023 63

Cho mạch điện như hình vẽ.

Cho mạch điện như hình vẽ.  Khi thay đổi giá trị của biến trở R thì hiệu điện thế mạch ngoài được biểu diễn như đồ thị ở hình bên. Giá trị của r là:  A. 20.			B. 3.			C. 42.			D. 60. (ảnh 1)

Khi thay đổi giá trị của biến trở R thì hiệu điện thế mạch ngoài được biểu diễn như đồ thị ở hình bên. Giá trị của r là:

Cho mạch điện như hình vẽ.  Khi thay đổi giá trị của biến trở R thì hiệu điện thế mạch ngoài được biểu diễn như đồ thị ở hình bên. Giá trị của r là:  A. 20.			B. 3.			C. 42.			D. 60. (ảnh 2)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Cho mạch điện như hình vẽ.  Khi thay đổi giá trị của biến trở R thì hiệu điện thế mạch ngoài được biểu diễn như đồ thị ở hình bên. Giá trị của r là:  A. 20.			B. 3.			C. 42.			D. 60. (ảnh 3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 3,090

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 3,002

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,504

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:  Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,378

Câu 5:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 853

Câu 6:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 835

Câu 7:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số y=|f(x)+m| trên đoạn [-1;1] bằng 2 ?

Cho hàm số y=f(x)  có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 2 ?  A. 1 .			B. 2.			C. 3 .			D. 4 . (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 741

Bình luận


Bình luận