Câu hỏi:

13/11/2023 81

Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ có khối lượng 400 g mang điện tích 2,5μC và lò xo có độ cứng 100 N/m có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Người ta kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ tại thời điểm t0 = 0; đến thời điểm t = 0,2 s, thiết lập điện trường đều không đổi trong khoảng thời gian 0,2s. Biết điện trường có phương ngang dọc trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có cường độ là 4.105 V/m. Lấy g=  10 m/s2; π2=10. Khi đó biên độ dao động của con lắc có giá trị bằng bao nhiều centimét?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ có khối lượng 400 g mang điện tích 2,5 uC  và lò xo có độ cứng 100 N/m có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Người ta kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ tại thời điểm t0 = 0; đến thời điểm t = 0,2 s, thiết lập điện trường đều không đổi trong khoảng thời gian 0,2s. Biết điện trường có phương ngang dọc trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có cường độ là 4.105 V/m. Lấy g=  10 m/s2;  . Khi đó biên độ dao động của con lắc có giá trị bằng bao nhiều centimét? (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 3,096

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 3,020

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,506

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,378

Câu 5:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 854

Câu 6:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 836

Câu 7:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số y=|f(x)+m| trên đoạn [-1;1] bằng 2 ?

Cho hàm số y=f(x)   có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn   bằng 2 ?   A. 1 .			B. 2.			C. 3 .			D. 4 . (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 746

Bình luận


Bình luận