Câu hỏi:

13/11/2023 65

Tiến hành 3 thí nghiệm hòa tan Zn vào dung dịch H2SO4. Bảng dưới đây cho biết điều kiện tiến hành của mỗi thí nghiệm:

 

Kẽm

Nhiệt độ (°C)

Thí nghiệm 1

m gam, dạng bột

30

Thí nghiệm 2

m gam, dạng lá

20

Thí nghiệm 3

m gam, dạng lá

30

Khí hiđro thu được trong mỗi thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Tiến hành 3 thí nghiệm hòa tan Zn vào dung dịch H2SO4. Bảng dưới đây cho biết điều kiện tiến hành của mỗi thí nghiệm: 	Kẽm	Nhiệt độ (°C) Thí nghiệm 1	m gam, dạng bột	30 Thí nghiệm 2	m gam, dạng lá	20 Thí nghiệm 3	m gam, dạng lá	30 Khí hiđro thu được trong mỗi thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:   Quan sát đồ thị ta thấy đường cong a, b, c lần lượt biểu thị cho những thí nghiệm tương ứng là: A. Thí nghiệm: 1, 2, 3.			B. Thí nghiệm: 2, 3, 1. C. Thí nghiệm: 3, 2, 1.			D. Thí nghiệm: 3, 1, 2. (ảnh 1)

Quan sát đồ thị ta thấy đường cong a, b, c lần lượt biểu thị cho những thí nghiệm tương ứng là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phân tích:

+ Đề bài cho tiến hành 3 thí nghiệm hòa tan Zn vào dung dịch H2SO4 với Zn ở dạng lá, dạng bột khác nhau và các thí nghiệm thực hiện ở các nhiệt độ khác nhau. Đề bài còn cho biết đồ thị biểu diễn thể tích khí H2 thu được theo thời gian ở mỗi thí nghiệm và hỏi đường cong trên đồ thị biểu diễn cho thí nghiệm tương ứng nào?

→ Để xác định được đường cong trên đồ thị biểu diễn cho thí nghiệm tương ứng nào thì trong các thí nghiệm này, học sinh cần ghi nhớ:

1. Tốc độ thoát khi H2 xảy ra càng nhanh (tức phản ứng xảy ra càng nhanh) thì đường cong có độ dốc cảng lớn.

2. Kẽm ở dạng bột phản ứng nhanh hơn kẽm ở dạng lá.

3. Nhiệt độ càng cao thì tốc độ phản ứng xảy ra càng nhanh.

- Lời giải:

- Đường cong c biểu thị cho thí nghiệm 1, phản ứng xảy ra là nhanh nhất, ứng với đường cong có độ dốc lớn nhất.

- Đường cong b biểu thị cho thí nghiệm 3, phản ứng xảy ra trung bình, ứng với đường cong có độ dốc trung bình.

- Đường cong a biểu thị cho thí nghiệm 2, phản ứng xảy ra là chậm nhất, ứng với đường cong có độ dốc nhỏ nhất.

→ Đường cong a, b, c lần lượt biểu thị cho những thí nghiệm tương ứng là thí nghiệm: 2, 3, 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,949

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,741

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,469

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,377

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 828

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 822

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 638

Bình luận


Bình luận