Câu hỏi:

13/11/2023 484

Cho các góc: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Thứ tự sắp xếp số đo các góc từ bé đến lớn là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

+) Góc vuông có số đo bằng 90°.

+) Góc nhọn có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°.

+) Góc tù có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°.

+) Góc bẹt có số đo bằng 180°.

Do đó sắp xếp các góc theo thứ tự số đo từ bé đến lớn là: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho  xOy^=a, mà 90° < a < 180°. Thì góc xOy là góc:

A. Góc vuông;

B. Góc nhọn;

C. Góc tù;

D. Góc bẹt.

Xem đáp án » 13/11/2023 626

Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 13/11/2023 231

Câu 3:

Cho hình vẽ:

Cho hình vẽ:   Hình nào chỉ có một góc vuông? A. Hình a; B. Hình b; C. Hình c; D. Hình a và hình c. (ảnh 1)

Hình nào chỉ có một góc vuông?

Xem đáp án » 13/11/2023 219

Câu 4:

Cho  mOn^=a  0° < a < 90° thì góc mOn là

Xem đáp án » 13/11/2023 182

Câu 5:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 13/11/2023 176

Câu 6:

Cho hình vẽ dưới đây

Cho hình vẽ dưới đây   Góc trong hình là: A. Góc không vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS; B. Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS; C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS; D. Góc không vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ. (ảnh 1)

Góc trong hình là:

Xem đáp án » 13/11/2023 172

Bình luận


Bình luận