Câu hỏi:

13/11/2023 145

Cho số đo các góc sau: 15°; 35°; 45°; 80°; 90°; 115°; 120°; 150°; 180°. Trong đó, có số góc tù là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Ta có: góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°. Trong các góc trên ta thấy có 3 góc là góc tù với số đo là: 115°; 120°; 150°.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho  xOy^=a, mà 90° < a < 180°. Thì góc xOy là góc:

A. Góc vuông;

B. Góc nhọn;

C. Góc tù;

D. Góc bẹt.

Xem đáp án » 13/11/2023 654

Câu 2:

Cho các góc: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Thứ tự sắp xếp số đo các góc từ bé đến lớn là

Xem đáp án » 13/11/2023 502

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 13/11/2023 232

Câu 4:

Cho hình vẽ:

Cho hình vẽ:   Hình nào chỉ có một góc vuông? A. Hình a; B. Hình b; C. Hình c; D. Hình a và hình c. (ảnh 1)

Hình nào chỉ có một góc vuông?

Xem đáp án » 13/11/2023 221

Câu 5:

Cho  mOn^=a  0° < a < 90° thì góc mOn là

Xem đáp án » 13/11/2023 187

Câu 6:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 13/11/2023 178

Câu 7:

Cho số đo các góc sau: 15°; 35°; 45°; 80°; 90°; 115°; 120°; 150°; 180°. Trong đó, có số góc nhọn là

Xem đáp án » 13/11/2023 175

Bình luận


Bình luận