Câu hỏi:

13/11/2023 176

Cho hình vẽ dưới đây

Cho hình vẽ dưới đây   Góc trong hình là: A. Góc không vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS; B. Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS; C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS; D. Góc không vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ. (ảnh 1)

Góc trong hình là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Góc trong hình là: Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho  xOy^=a, mà 90° < a < 180°. Thì góc xOy là góc:

A. Góc vuông;

B. Góc nhọn;

C. Góc tù;

D. Góc bẹt.

Xem đáp án » 13/11/2023 666

Câu 2:

Cho các góc: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Thứ tự sắp xếp số đo các góc từ bé đến lớn là

Xem đáp án » 13/11/2023 504

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 13/11/2023 235

Câu 4:

Cho hình vẽ:

Cho hình vẽ:   Hình nào chỉ có một góc vuông? A. Hình a; B. Hình b; C. Hình c; D. Hình a và hình c. (ảnh 1)

Hình nào chỉ có một góc vuông?

Xem đáp án » 13/11/2023 223

Câu 5:

Cho  mOn^=a  0° < a < 90° thì góc mOn là

Xem đáp án » 13/11/2023 188

Câu 6:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 13/11/2023 180

Câu 7:

Cho số đo các góc sau: 15°; 35°; 45°; 80°; 90°; 115°; 120°; 150°; 180°. Trong đó, có số góc nhọn là

Xem đáp án » 13/11/2023 177

Bình luận


Bình luận