Câu hỏi:

13/11/2023 48

Ở động vật đơn bảo chưa có cơ quan tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn diễn ra ở

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân tích: Các em có thể xem lại kiến thức bài 15: “Tiêu hóa ở động vật”, phần II: “Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa” (sách giáo khoa lớp 11 cơ bản). Các em có thể nhớ một số kiến thức tóm tắt về hình thức và cơ quan tiêu hóa ở các nhóm động vật như sau:

 

ĐV chưa có cơ quan tiêu hoá

ĐV có túi tiêu hóa

ĐV có ống tiêu hóa

Đại diện

ĐV đơn bảo

Ruột khoang

Giun đất, Côn trùng, Chim, Thú,...

Hình thức

Nội bào

Ngoại bào

Ngoại bào

Nơi diễn ra

Không bào tiêu hóa

Túi tiêu hóa

Ống tiêu hóa

Lời giải: Đối với nhóm động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra theo hình thức nội bào trong các không bào tiêu hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 3,008

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,859

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,474

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,378

Câu 5:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 835

Câu 6:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 831

Câu 7:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số y=|f(x)+m| trên đoạn [-1;1] bằng 2 ?

Cho hàm số y=f(x)   có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn   bằng 2 ?   A. 1 .			B. 2.			C. 3 .			D. 4 . (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 673

Bình luận


Bình luận