Câu hỏi:

13/11/2023 43

Người ta nuôi cấy vi khuẩn E. coli và tiến hành thực nghiệm nghiên cứu hoạt động của opêron Lac trong điều kiện môi trường có lactozơ. Xét các trường hợp dưới đây:

I. Gây đột biến gen điều hòa, protein ức chế bị mất chức năng sinh học.

II. Gây đột biến làm mất ái lực của vùng promoter của opêron với enzym ARN polymerase.

III. Gây đột biến mất đoạn làm mất vùng khởi động của operon.

IV. Gây đột biến làm vùng vận hành của opêron mất khả năng liên kết với protêin ức chế.

V. Gây đột biến thêm cặp nucleotit ở gen Lac Y của opêron.

Số trường hợp mà opêron Lac được phiên mã là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phân tích: Với câu hỏi này, để làm được một cách chắc chắn các em bắt buộc phải hiểu được cơ chế hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli như thế nào. Nội dung kiến thức này các em có thể xem lại ở bài 3: “Điều hòa hoạt động gen” trong sách giáo khoa lớp 12 cơ bản.

- Lời giải:

+I: protêin ức chế mất chức năng → không gắn được vào vùng vận hành →ARN polymerase vẫn bám được vào vùng P của opêron → phiên mã xảy ra bình thường.

+ II: đột biến làm mất ái lực giữa vùng P của opêron với ARN pôlimeraza khiến ARN polymerase không bám được vào vùng P để tiến hành phiên mã.

+ III: vùng khởi động của opêron bị mất → ARN polymerase không có nơi để bám vào và khởi động quá trình phiên mã → phiên mã không thể xảy ra.

+ IV: vùng vận hành không liên kết được với prôtêin ức chế thì ARN polymerase có thể bám vào vùng P để khởi động phiên mã → phiên mã xảy ra.

+ V: do môi trường không có lactozơ → protêin ức chế bám vào vùng vận hành → opêron Lac không được phiên mã.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,877

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,586

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,451

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,376

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 814

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 805

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 630

Bình luận


Bình luận