Câu hỏi:

13/11/2023 54

Vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu phát triển sinh giới là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phân tích: Câu hỏi này có ở trong bài 33: “Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất" phần I. Cụ thể các em chú ý một điểm:

- Các bằng chứng trực tiếp: chỉ có bằng chứng hóa thạch.

- Các bằng chứng gián tiếp: gồm các loại bằng chứng còn lại (bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng tế bào học, bằng chứng sinh học phân tử).

- Lời giải:

Hóa thạch có vai trò cung cấp bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,877

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,585

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,449

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,376

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 814

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 805

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 630

Bình luận


Bình luận