Câu hỏi:

13/11/2023 58

Trong nuôi trồng thủy sản, người ta nuôi kết hợp nhiều loại cá khác nhau (mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép...) trong một ao mục đích chính là để:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân tích: Câu hỏi này thuộc mức độ thông hiểu, kiến thức thuộc bài 35: “Môi trường sống và các nhân tố sinh thái” phần “ổ sinh thái” và phần I.2: “Đặc trưng về phân bố cả thể trong không gian của quần xã” để giải thích câu hỏi này. Với câu hỏi này, ta có thể áp dụng phương pháp loại trừ để chọn được phương án đúng. Cụ thể: - Ý A: không phải là mục đích chính mà chỉ là lợi ích đi kèm.

- Ý B: hợp lý.

- Ý C, D: việc nuôi kết hợp nhiều loài cá trong ao có thể tận dụng được nhiều loại thức ăn thuộc nhiều ổ sinh thái khác nhau chứ không chỉ riêng động vật đáy hay tảo,

Lời giải: Nuôi kết hợp nhiều loài cá khác nhau trong cùng một ao để chúng vừa tận dụng nguồn thức ăn ở mỗi ổ sinh thái khác nhau chứ không phải chỉ có mỗi nguồn động vật ở đáy hay nguồn tảo → giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,920

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,677

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,462

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,377

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 823

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 818

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 638

Bình luận


Bình luận