Câu hỏi:

13/11/2023 53

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phân tích: Câu hỏi này thuộc kiến thức của bài 12: “Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân”, phần I. Thông thường với các mệnh đề chứa những từ hoặc cụm từ mang tính khẳng định mạnh như “luôn”, “chỉ có”, “chỉ chứa” thì tỉ lệ câu đó sai về mặt kiến thức tương đối cao. Ở câu hỏi này có ý A và D đều có từ “chỉ” vậy các em loại được B và C.

- Lời giải:

+ A đúng.

+ B đúng vì nhiễm sắc thể giới tính tồn tại cả ở các loại tế bào khác trong cơ thể.

+ C đúng, cặp tương đồng XX có ở giới nữ, cặp XY ở tế bào cơ thể giới nam.

+ D sai, ngoài các gen quy định giới tính, nhiễm sắc thể giới tính có thể chứa các gen khác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,826

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,475

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,442

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,376

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 812

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 797

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 628

Bình luận


Bình luận