Câu hỏi:

13/11/2023 78

Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau cùng quy định màu sắc hoa. Giả sử gen A quy định tổng hợp enzym A xúc tác cho phản ứng chuyển cơ chất 1 (sắc tố trắng) thành cơ chất 2 (sắc tổ trắng); gen B quy định tổng hợp enzym B tác động biến cơ chất 2 thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); các alen lặn tương ứng (a, b) đều không có khả năng này. Cơ thể có kiểu gen nào dưới đây biểu hiện kiểu hình hoa đỏ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân tích: Câu hỏi này tương đối giống với ví dụ ở bài 10, phần I.1: “Tương tác bổ sung” trong sách giáo khoa lớp 12 cơ bản, các em có thể xem lại ở đây để hiểu rõ hơn. Có một mẹo để làm nhanh những câu thế này đó là học thuộc kiểu hình:

- A-B-: mang kiểu hình cuối cùng (ở đây là màu đỏ).

- A-bb, aaB-, aabb: biểu hiện kiểu hình màu trắng.

- Lời giải:

Theo giả thiết, khi có mặt cả hai alen A và B sẽ tạo được sản phẩm P (sắc tố đỏ) → A-B-: hoa đỏ

Các trường hợp khác: A-bb, aaB-, aabb quy định hoa trắng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,922

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,683

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,462

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,377

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 825

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 818

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 638

Bình luận


Bình luận