Câu hỏi:

27/11/2023 432

Ở giai đoạn phân giải, nhờ quá trình nào mà thế năng trong các phân tử hữu cơ được biến đổi thành động năng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Ở giai đoạn phân giải, các liên kết hóa học trong phân tử hữu cơ chứa năng lượng ở dạng thế năng, nhờ quá trình hô hấp mà thế năng này biến đổi thành động năng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về sinh vật tự dưỡng?

Xem đáp án » 27/11/2023 2,117

Câu 2:

Đâu không phải là vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới?

Xem đáp án » 27/11/2023 1,754

Câu 3:

Quá trình nào dưới đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật?

Xem đáp án » 27/11/2023 1,736

Câu 4:

Phát biểu nào sai khi nói về mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở cấp độ tế bào và cơ thể?

Xem đáp án » 27/11/2023 1,255

Câu 5:

Quá trình điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 27/11/2023 663

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về các giai đoạn chuyển hóa năng lượng trong sinh giới?

Xem đáp án » 27/11/2023 575

Câu 7:

Quá trình đồng hóa ở cấp độ tế bào có đặc điểm là

Xem đáp án » 27/11/2023 480

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900