Câu hỏi:

13/01/2024 806

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng khi nói về tính chất vật lí của phenol là

Xem đáp án » 13/01/2024 5,505

Câu 2:

Để phân biệt dung dịch phenol và benzyl alcohol ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau: Na (1), NaOH, quỳ tím (2), dung dịch nước Br(3).

Xem đáp án » 16/01/2024 3,525

Câu 3:

Cho dung dịch bromine dư vào a gam dung dịch phenol (C6H5OH), thu được 33,1 gam kết tủa. Giá trị của a là

Xem đáp án » 16/01/2024 2,776

Câu 4:

Liên kết O-H của phenol phân cực mạnh hơn so với alcohol do?

Xem đáp án » 13/01/2024 2,018

Câu 5:

Ở điều kiện thường, phenol là

Xem đáp án » 13/01/2024 1,814

Câu 6:

Trong công nghiệp, phenol được tổng hợp từ?

Xem đáp án » 13/01/2024 1,442

Câu 7:

Ứng dụng của phenol là

Xem đáp án » 13/01/2024 1,306

Bình luận


Bình luận