Câu hỏi:

16/01/2024 1,024

Trong phản ứng của kim loại Al với khí Cl2, một nguyên tử Al nhường bao nhiêu electron?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Al → Al3+ + 3e

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl tạo ra FeCl3?

Xem đáp án » 16/01/2024 2,622

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(a) Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(metyl metacrylat).

(b) Lưu hóa cao su buna thu được cao su bunaS.

(c) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

(d) Trong công nghiệp thực phẩm, saccarozơ là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát.

(e) Nhỏ dung dịch GlyAlaGly vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 xuất hiện hợp chất màu tím.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 16/01/2024 2,447

Câu 3:

Crom(VI) oxit là chất rắn, màu đỏ thẫm, là một oxit axit có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là

Xem đáp án » 16/01/2024 1,415

Câu 4:

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Xem đáp án » 16/01/2024 1,401

Câu 5:

Oxit nào sau đây tác dụng với H2O tạo thành dung dịch kiềm?

Xem đáp án » 16/01/2024 938

Câu 6:

Ở điều kiện thường, khi cho Fe3O4 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây thì thu được sản phẩm chứa 2 muối?

Xem đáp án » 16/01/2024 799

Bình luận


Bình luận