Câu hỏi:

16/01/2024 222

Theo thuyết axit bazơ của Areniut, hợp chất thuộc loại axit là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

HCl là axit theo thuyết axit - bazơ của Areniut.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất nào sau đây không tan trong nước?

Xem đáp án » 16/01/2024 737

Câu 2:

Thí nghiệm tạo thành sản phẩm có chất kết tủa là

Xem đáp án » 16/01/2024 690

Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, thu được 0,224 lít khí NO2. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/01/2024 509

Câu 4:

Ở điều kiện thường, kim loại nhôm tan được trong dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 16/01/2024 374

Câu 5:

Trong phản ứng của kim loại K với khí Cl2, một nguyên tử K nhường bao nhiêu electron?

 A. 4.                       B. 3.                        C. 1.                        D. 2.

Xem đáp án » 16/01/2024 371

Câu 6:

Nguyên tố nào sau đây là kim loại nhóm B?

Xem đáp án » 16/01/2024 369

Câu 7:

Cho 0,78 gam bột Zn vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Cu. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/01/2024 350

Bình luận


Bình luận