Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa học (Đề 13)

  • 179 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Theo thuyết axit bazơ của Areniut, hợp chất thuộc loại axit là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

HCl là axit theo thuyết axit - bazơ của Areniut.


Câu 3:

Nguyên tố nào sau đây là kim loại nhóm B?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kim loại Fe là kim loại nhóm B.


Câu 4:

Xăng sinh học E5 là loại xăng có chứa 5% (về thể tích) là etanol, còn lại là xăng khoáng. Công thức phân tử của etanol là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức phân tử của etanol là: C2H6O.


Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản chỉ thu được hỗn hợp các

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản chỉ thu được hỗn hợp các α-aminoaxit.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận