Câu hỏi:

17/01/2024 191

Công thức của kali đicromat là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Công thức của kali đicromat là K2Cr2O7.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiến hành thí nghiệm theo trình tự sau:

Bước 1: Cho một đinh sắt đã đánh sạch bề mặt vào ống nghiệm (ống nghiệm A).

Bước 2: Rót vào ống nghiệm A khoảng 3 - 4 ml dung dịch HCl, đun nóng nhẹ đến khi không còn khí thoát ra.

Bước 3: Lấy khoảng 4 – 5 ml dung dịch NaOH vào ống nghiệm khác (ống nghiệm B) và đun sôi.

Bước 4: Rót nhanh 2 – 3 ml dung dịch ở ống nghiệm A vào ống nghiệm B rồi để yên một thời gian.

Cho các phát biểu sau:

(a) Khí thoát ra của phản ứng ở bước 2 có màu vàng lục.

(b) Mục đích đun sôi dung dịch NaOH ở bước 3 là để tăng tốc độ phản ứng ở bước 4.

(c) Ngay sau bước 4, trong ống nghiệm B có chất kết tủa màu trắng hơi xanh.

(d) Sau khi để yên một thời gian, kết tủa trong ống nghiệm B chuyển dần sang màu nâu đỏ.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 17/01/2024 685

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 17/01/2024 579

Câu 3:

Natri clorua là gia vị quan trọng trong thức ăn của con người. Công thức của natri clorua là

Xem đáp án » 17/01/2024 369

Câu 4:

Đốt cháy 4,3 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 6,86 gam hỗn hợp oxit X. Toàn bộ hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Xem đáp án » 17/01/2024 340

Câu 5:

Khi thủy phân este X có công thức phân tử C3H6O2 trong môi trường axit, thu được axit Y có phản ứng tráng gương và ancol Z. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 17/01/2024 336

Câu 6:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Xem đáp án » 17/01/2024 309

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 17/01/2024 303

Bình luận


Bình luận