Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa học (Đề 17)

  • 176 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy tạo thành kết tủa màu nâu đỏ. X có thể là dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

X có thể là dung dịch Fe2(SO4)3:

Fe2(SO4)3 + 6NaOH 2Fe(OH)3↓ (nâu đỏ) + 3Na2SO4.


Câu 2:

Điện phân nóng chảy MgCl2, ở catot xảy ra

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Điện phân nóng chảy MgCl2, ở catot xảy ra sự khử ion Mg2+:

Mg2+ + 2e Mg.


Câu 3:

Công thức của kali đicromat là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức của kali đicromat là K2Cr2O7.


Câu 4:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức phân tử của glucozơ là C6H12O6.


Câu 5:

Kim loại nào sau đây được dùng làm tế bào quang điện?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kim loại Cs được dùng làm tế bào quang điện.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận