Câu hỏi:

18/01/2024 194

Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng thủy phân este no, đơn chức, mạch hở trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(b) Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ tạp chức do có nhóm -OH và -CHO trong phân tử.

(c) Cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng sẽ có phản ứng màu biure tạo dung dịch màu xanh lam.

(d) Cao su sau khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn.

(e) Dung dịch axit glutamic tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng được với HCl.

Số phát biểu đúng là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại sắt phản ứng được với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(II)?

Xem đáp án » 17/01/2024 1,030

Câu 2:

Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, có thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây?

Xem đáp án » 17/01/2024 909

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong vỏ trái đất, sắt là nguyên tố phổ biến thứ hai (sau nhôm).

(b) Trong các phản ứng hóa học, hợp chất sắt(III) chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa.

(c) Ở nhiệt độ thường, kim loại Cr tan ngay trong dung dịch H2SO4 loãng.

(d) Tồn tại một muối sắt(II) và một oxit của crom có cùng phân tử khối.

(đ) Ở nhiệt độ thường, Al tác dụng được với khí Cl2 và dung dịch HNO3 đặc.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 18/01/2024 574

Câu 4:

Cho thanh Zn vào dung dịch chất nào sau đây sẽ chỉ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học?

Xem đáp án » 17/01/2024 538

Câu 5:

Ở nhiệt độ thường, kim loại tác dụng được với H2O tạo thành dung dịch bazơ là

Xem đáp án » 17/01/2024 475

Câu 6:

Trong phản ứng với khí Cl2, một nguyên tử kim loại kiềm nhường bao nhiêu electron?

Xem đáp án » 17/01/2024 363

Câu 7:

Chất béo X gồm các triglixerit. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là 10,845%. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được a gam hỗn hợp gồm các muối có dạng C17HyCOONa. Mặt khác, 2m gam X phản ứng tối đa với 0,24 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/01/2024 265

Bình luận


Bình luận