Câu hỏi:

18/01/2024 173

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol no đa chức Y và chất hữu cơ đa chức Z là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa X với Y. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho 0,4 mol E phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 2,24 lít khí CO2.

- Thí nghiệm 2: Cho 0,4 mol E vào dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 0,3 mol NaOH phản ứng và thu được 18,6 gam ancol Y.

- Thí nghiệm 3: Đốt cháy 0,4 mol E bằng O2 dư thu được 1,5 mol CO2 và 1,3 mol H2O.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Z là ancol nên Y là muối, từ tỉ lệ phản ứng ta có:

E là (HCOO)2C2H4; Y là HCOONa; Z là C2H4(OH)2.

F là HCOO-CH2-COO-CH3; T là HO-CH2-COONa; X là CH3OH.

Các phát biểu (a), (b), (c) đúng.

(d) Sai, E có cấu tạo duy nhất

(e) Sai: 2HO-CH2-COONa + 2Na 2NaO-CH2-COONa + H2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại sắt phản ứng được với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(II)?

Xem đáp án » 17/01/2024 1,256

Câu 2:

Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, có thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây?

Xem đáp án » 17/01/2024 1,030

Câu 3:

Cho thanh Zn vào dung dịch chất nào sau đây sẽ chỉ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học?

Xem đáp án » 17/01/2024 672

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong vỏ trái đất, sắt là nguyên tố phổ biến thứ hai (sau nhôm).

(b) Trong các phản ứng hóa học, hợp chất sắt(III) chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa.

(c) Ở nhiệt độ thường, kim loại Cr tan ngay trong dung dịch H2SO4 loãng.

(d) Tồn tại một muối sắt(II) và một oxit của crom có cùng phân tử khối.

(đ) Ở nhiệt độ thường, Al tác dụng được với khí Cl2 và dung dịch HNO3 đặc.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 18/01/2024 618

Câu 5:

Ở nhiệt độ thường, kim loại tác dụng được với H2O tạo thành dung dịch bazơ là

Xem đáp án » 17/01/2024 531

Câu 6:

Trong phản ứng với khí Cl2, một nguyên tử kim loại kiềm nhường bao nhiêu electron?

Xem đáp án » 17/01/2024 397

Câu 7:

Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là

Xem đáp án » 17/01/2024 303

Bình luận


Bình luận