Câu hỏi:

18/01/2024 277

Chất béo X gồm các triglixerit. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là 10,845%. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được a gam hỗn hợp gồm các muối có dạng C17HyCOONa. Mặt khác, 2m gam X phản ứng tối đa với 0,24 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

(a) Sai, sắt đứng thứ 4, sau O, Si, Al. Nếu chỉ xét kim loại thì sắt đứng thứ 2 sau Al.

(b) Sai, có thể là chất khử, ví dụ:

10FeCl3 + 6KMnO4 + 24H2SO4 5Fe2(SO4)3 + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 15Cl2 + 24H2O

(c) Sai, phải đun nóng Cr mới tan trong H2SO4 loãng.

(d) Đúng, FeSO4 và Cr2O3 có cùng phân tử khối.

(đ) Sai, Al không tác dụng với HNO3 đặc nguội.

Vậy chỉ có phát biểu (d) đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại sắt phản ứng được với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(II)?

Xem đáp án » 17/01/2024 1,395

Câu 2:

Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, có thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây?

Xem đáp án » 17/01/2024 1,099

Câu 3:

Cho thanh Zn vào dung dịch chất nào sau đây sẽ chỉ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học?

Xem đáp án » 17/01/2024 748

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong vỏ trái đất, sắt là nguyên tố phổ biến thứ hai (sau nhôm).

(b) Trong các phản ứng hóa học, hợp chất sắt(III) chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa.

(c) Ở nhiệt độ thường, kim loại Cr tan ngay trong dung dịch H2SO4 loãng.

(d) Tồn tại một muối sắt(II) và một oxit của crom có cùng phân tử khối.

(đ) Ở nhiệt độ thường, Al tác dụng được với khí Cl2 và dung dịch HNO3 đặc.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 18/01/2024 659

Câu 5:

Ở nhiệt độ thường, kim loại tác dụng được với H2O tạo thành dung dịch bazơ là

Xem đáp án » 17/01/2024 551

Câu 6:

Trong phản ứng với khí Cl2, một nguyên tử kim loại kiềm nhường bao nhiêu electron?

Xem đáp án » 17/01/2024 412

Câu 7:

Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là

Xem đáp án » 17/01/2024 326

Bình luận


Bình luận