Câu hỏi:

19/01/2024 80

Chất nào sau đây phản ứng với nước brom tạo kết tủa màu trắng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Anilin phản ứng với nước brom thu được kết tủa trắng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/01/2024 2,785

Câu 2:

Thành phần chính của đá vôi là

Xem đáp án » 19/01/2024 554

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:

(a) Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương.

(b) Hỗn hợp gồm Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) có thể tan hoàn toàn trong nước dư.

(c) Nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có màng oxit rất mỏng và bền bảo vệ.

(d) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2 thì xuất hiện kết tủa trắng và sủi bọt khí.

(đ) Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 19/01/2024 487

Câu 4:

Kim loại nào sau đây khử được nước ở nhiệt độ thường?

Xem đáp án » 19/01/2024 308

Câu 5:

Khí nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng “hiệu ứng nhà kính”?

Xem đáp án » 19/01/2024 281

Câu 6:

Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2, C3H6 và H2. Đốt cháy hoàn toàn 2,464 lít hỗn hợp khí X, thu được 4,928 lít khí CO2 và m gam H2O. Mặt khác, 1,53 gam X phản ứng tối đa với 9,6 gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/01/2024 229

Câu 7:

Dung dịch X gồm CuSO4 và NaCl. Tiến hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 5A, hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Số khí sinh ra từ bình điện phân, khối lượng catot tăng, khối lượng dung dịch giảm theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)

Khối lượng catot tăng (gam)

Khí thoát ra ở hai cực

Khối lượng dung dịch giảm (gam)

t

m

Hai đơn chất khí

a

1,5t

1,5m

Hai đơn chất khí

a + 5,6

2t

1,5m

Ba đơn chất khí

2a - 7,64

Số mol NaCl có trong X là

Xem đáp án » 19/01/2024 225

Bình luận


Bình luận