Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa học (Đề 20)

  • 255 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Glucozơ có phản ứng tráng bạc.


Câu 2:

Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.


Câu 3:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở điều kiện thường anilin tồn tại ở trạng thái lỏng.


Câu 4:

Công thức của ancol etylic là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức của ancol etylic là C2H5OH.


Câu 5:

Ở nhiệt độ cao, kim loại Al khử được oxit kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ở nhiệt độ cao, kim loại Al khử được oxit kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa:


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Huyền Trang
21:30 - 20/01/2024

14 phải là B