Câu hỏi:

25/01/2024 3,580

Alkane là các hydrocarbon

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Alkane là các hydrocarbon no, mạch hở.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất sau là

Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất sau là (ảnh 1)

Xem đáp án » 25/01/2024 3,054

Câu 2:

Nhóm nguyên tử CH3CH2CH2- có tên là

Xem đáp án » 25/01/2024 2,640

Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây là của hydrocarbon no?

Xem đáp án » 25/01/2024 1,888

Câu 4:

Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án » 25/01/2024 1,540

Câu 5:

Công thức cấu tạo thu gọn của 2,3-dimethylbutane là

Xem đáp án » 25/01/2024 1,395

Câu 6:

Trong các chất dư­ới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Xem đáp án » 25/01/2024 1,046

Bình luận


Bình luận