Câu hỏi:

25/01/2024 1,535

Công thức cấu tạo thu gọn của 2,3-dimethylbutane là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Công thức cấu tạo thu gọn của 2,3-dimethylbutane là (CH3)2CH-CH(CH3)2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Alkane là các hydrocarbon

Xem đáp án » 25/01/2024 3,679

Câu 2:

Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất sau là

Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất sau là (ảnh 1)

Xem đáp án » 25/01/2024 3,151

Câu 3:

Nhóm nguyên tử CH3CH2CH2- có tên là

Xem đáp án » 25/01/2024 2,708

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây là của hydrocarbon no?

Xem đáp án » 25/01/2024 1,955

Câu 5:

Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án » 25/01/2024 1,606

Câu 6:

Trong các chất dư­ới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Xem đáp án » 25/01/2024 1,103

Bình luận


Bình luận