Câu hỏi:

25/01/2024 3,153

Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất sau là

Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất sau là (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất là bậc III vì nguyên tử carbon đánh dấu (*) liên kết với 3 nguyên tử carbon.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Alkane là các hydrocarbon

Xem đáp án » 25/01/2024 3,679

Câu 2:

Nhóm nguyên tử CH3CH2CH2- có tên là

Xem đáp án » 25/01/2024 2,709

Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây là của hydrocarbon no?

Xem đáp án » 25/01/2024 1,955

Câu 4:

Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án » 25/01/2024 1,606

Câu 5:

Công thức cấu tạo thu gọn của 2,3-dimethylbutane là

Xem đáp án » 25/01/2024 1,535

Câu 6:

Trong các chất dư­ới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Xem đáp án » 25/01/2024 1,104

Bình luận


Bình luận