Câu hỏi:

18/03/2024 81

Hãy viết chương trình mèo đổi màu như ý tưởng được mô tả trong Hoạt động 2: Nhân vật mèo thực hiện lặp liên tục “nếu chạm con trỏ chuột thì đổi màu nếu không thì trở về màu ban đầu”. Lưu chương trình với tên tệp MeoTroVeMauVang.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Kích hoạt chương trình Scratch

- Tạo khối lệnh như sau:

 

Hãy viết chương trình mèo đổi màu như ý tưởng được mô tả trong Hoạt động 2: Nhân vật mèo thực hiện lặp liên t (ảnh 1)

 

Khối lệnh gồm vòng lặp vô hạn và cấu trúc rẽ nhánh

- Kiểm tra và chạy thử lại

- Lưu chương trình với tên tệp MeoTroVeMauVang

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối lệnh nào sau đây điều khiển nhân vật hành động theo mô tả trong Hoạt động 2?

Khối lệnh nào sau đây điều khiển nhân vật hành động theo mô tả trong Hoạt động 2? (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/03/2024 141

Câu 2:

Giả sử kịch bản trong Hoạt động 1 thay đổi như sau:

- Khi chạm vào con trỏ chuột, nhân vật đổi từ màu này sang màu khác.

- Khi con trỏ chuột không còn chạm vào mèo, nhân vật trở về màu vàng ban đầu.

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Nhân vật thay đổi như thế nào khi con trỏ chuột không còn chạm vào nó?

2. Hãy sử dụng cách nói nếu... thì... để mô tả hành động của nhân vật trong trường hợp này.

Xem đáp án » 18/03/2024 132

Câu 3:

Đoạn chương trình nào sau đây có cấu trúc rẽ nhánh?

Đoạn chương trình nào sau đây có cấu trúc rẽ nhánh? (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/03/2024 92

Câu 4:

Khi chuẩn bị qua đường, em quan sát đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ (Hình 83). Em qua đường nếu đèn màu xanh và dừng lại nếu đèn màu đỏ. Việc qua đường, được thực hiện hay không tuỳ thuộc vào màu của đèn tín hiệu, gọi là công việc có cấu trúc rẽ nhánh. Em hãy kể thêm ví dụ về công việc có cấu trúc rẽ nhánh.

Khi chuẩn bị qua đường, em quan sát đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ (Hình 83). (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/03/2024 75

Câu 5:

Hãy sử dụng cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ và điều kiện “đèn tín hiệu cho người đi bộ màu đỏ” để mô tả hoạt động qua đường của người đi bộ.

Xem đáp án » 18/03/2024 75

Câu 6:

Một chương trình Scratch điều khiển nhân vật mèo như sau:

Khi chạm vào con trỏ chuột, nhân vật đổi từ màu này sang màu khác.

Em hãy trả lời câu hỏi:

1. Điều kiện để mèo đổi màu là gì?

2. Hãy sử dụng cách nói nếu... thì... để mô tả hành động đổi màu của nhân vật.

Xem đáp án » 18/03/2024 73

Bình luận


Bình luận