Câu hỏi:

19/03/2024 58

Làm việc cùng với bạn để thực hiện các yêu cầu sau:

a) Mô tả việc tính chu vi C của hình tròn có số đo đường kính d dưới dạng liệt kê các bước.

b) Việc tính chu vi hình tròn được mô tả ở câu a có phải là việc có cấu trúc tuần tự không? Tại sao?

c) Cho biết em cần tạo những biến nào khi thực hiện tạo chương trình Scratch tính chu vi C của hình tròn có số đo đường kính d được nhập từ bàn phím.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Mô tả việc tính chu vi C của hình tròn có số đo đường kính d dưới dạng liệt kê các bước

- Bước 1. Xác định số đo đường kính d của hình trong

- Bước 2 Tính chu vi hình tròn trong theo công thức C = 2 × 3,14 × d

- Bước 3. Thông báo kết quả tính chu vi hình tròn C.

b) Việc tính chu vi hình tròn được mô tả ở câu a có là việc có cấu trúc tuần tự.

- Vì việc tính được chia thành các bước nhỏ hơn thực hiện lần lượt.

c) Em cần tạo những biến d, C khi thực hiện tạo chương trình Scratch tính chu vi C của hình tròn có số đo đường kính d được nhập từ bàn phím.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu các bước tạo biếnNêu các bước tạo biến   trong Scratch.  (ảnh 1) trong Scratch.

Xem đáp án » 19/03/2024 1,336

Câu 2:

Khi nháy chuột vào nút lệnh cờ xanh (Go) , chương trình Scratch ở Hình 3 sẽ hoạt động như thế nào?

Khi nháy chuột vào nút lệnh cờ xanh (Go)  , chương trình Scratch ở Hình 3 sẽ hoạt động như thế nào? (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 693

Câu 3:

Tạo và chạy chương trình Scratch tính diện tích S của hình chữ nhật có số đo chiều dài a, chiều rộng b được nhập từ bàn phím.

Xem đáp án » 19/03/2024 469

Câu 4:

Sắp xếp các lệnh, khối lệnh dưới đây để tạo chương trình Scratch tương ứng với mô tả cấu trúc tuần tự việc tính diện tích sân chơi hình chữ nhật em đã thực hiện tại của mục 1 ở phần Khám phá.

Sắp xếp các lệnh, khối lệnh dưới đây để tạo chương trình Scratch tương ứng với mô tả cấu trúc tuần tự việc tính diện tích sân chơi hình chữ nhật em đã thực (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 401

Câu 5:

Hãy tạo chương trình Chào hỏi cho phép nhập tên người dùng từ bàn phím, sau đó nhân vật mèo trong Scratch sẽ nói "Chào bạn" kèm theo tên người dùng vừa nhập. Ví dụ, khi chạy chương trình, nhập tên người dùng là “Lan”, nhân vật mèo sẽ nói “Chào bạn Lan” (Hình 6).

Hãy tạo chương trình Chào hỏi cho phép nhập tên người dùng từ bàn phím, sau đó nhân vật mèo trong Scratch sẽ nói (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 166

Câu 6:

Tạo và chạy chương trình Scratch tính chu vi C của hình tròn có số đo đường kính d được nhập từ bàn phím.

Xem đáp án » 19/03/2024 135

Câu 7:

Tạo và chạy chương trình Scratch như ở Hình 3. Tạo thêm biến, bổ sung lệnh để chương trình tính, thông báo diện tích, chu vi mảnh vườn.

Tạo và chạy chương trình Scratch như ở Hình 3. Tạo thêm biến, bổ sung lệnh để chương trình tính, thông báo diện tích, chu vi mảnh vườn. (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 125

Bình luận


Bình luận