Câu hỏi:

19/02/2020 512

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không tiếp giáp với Biển Đông?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lĩnh vực chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong đầu tư nước ngoài là

Xem đáp án » 01/12/2021 41,132

Câu 2:

Hiện tượng biển tiến, biển thoái là kết quả

Xem đáp án » 19/02/2020 31,860

Câu 3:

Các nhà máy thủy điện của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án » 20/02/2020 30,213

Câu 4:

Các loại cây công nghiệp được trồng phổ biến ở Nhật Bản là

Xem đáp án » 20/02/2020 7,912

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết sống nào sau đây không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án » 19/02/2020 1,542

Câu 6:

Phần lớn lãnh thổ LB Nga nằm trong vành đai khí hậu

Xem đáp án » 20/02/2020 1,276

Câu 7:

Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ TRONG DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2015

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2017)

Để thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số nước ta qua các năm trong giai đoạn 2005 – 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Xem đáp án » 20/02/2020 1,255

Bình luận


Bình luận