Câu hỏi:

26/03/2024 64

- Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm như thế nào về giá trị của thời gian việc quản thời gian? 

- Theo em, thế nào quản thời gian hiệu quả? Việc quản thời gian hiệu quả sẽ mang lại lợi ích cho mỗi chúng ta? 

MỘT PHÚT ĐỒNG HỒ 

Người xưa câu: "Một phút đồng hồ, một nén vàng". Nghĩa một phút đồng hồ rất quý báu. Thật vậy, một phút của hàng triệu người cộng lại thành rất nhiều ngày giờ làm được rất nhiều công việc. [ ... ] 

Chúng ta thường than phiền không đủ thời giờ để làm việc học tập. Đó chưa biết quý trọng thời giờ, sắp đặt thời giờ cho hợp , còn lãng phí nhiều thời giờ 

Muốn tiết kiệm thời giờ thì mọi việc (học tập, công tác, khai hội, ... ) đểu phải chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ. Khi làm việc, khi học tập, khi bàn bạc, phải tinh thần phụ trách, phải giữ vững thời giờ đã định. Làm được như vậy thì khỏi hấp tấp, vội tinh thần khoan khoái, tiết kiệm được thời giờ, công việc sẽ rất trôi chảy. quyết tâm làm thì nhất định làm được. 

(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, 2011, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, trang 364) 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yêu cầu số 1:  

+ Quan niệm của chủ tịch Hồ chí Minh về thời gian : thời gian rất quý báu, giống như lời căn dặn của người xưamột phút đồng hồ, một nén vàng”. 

+ Quan niệm của chủ tịch Hồ chí Minh về quản thời gian : “Muốn tiết kiệm thời giờ thì mọi việc đểu phải chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ. Khi làm việc, khi học tập, khi bàn bạc, phải tinh thần phụ trách, phải giữ vững thời giờ đã định”. 

Yêu cầu số 2:  

- Khái niệm: Quản thời gian hiệu quả biết cách sắp xếp, sử dụng thời gian một cách hợp , không lãng phí để hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đề ra. 

- Sự cần thiết: Quản thời gian hiệu quả giúp chúng ta chủ động trong cuộc sống; nâng cao năng suất, hiệu quả công việc; giảm áp lực, tạo động lực, từng bước hoàn thiện bản thân. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào các từ khoá dưới đây, em hãy viết một câu chuyện về việc quản thời gian của bản thân. Sau đó, chia sẻ nhận xét về cách quản thời gian từ câu chuyện của chính mình. 

Xem đáp án » 11/07/2024 182

Câu 2:

- Em hãy nhận xét cách thực hiện công việc của các nhân vật trong trường hợp trên. 

- Dựa vào các cách quản thời gian hiệu quả, em hãy gợi ý cho các nhân vật cách sử dụng thời gian hợp , tối ưu. 

 

Xem đáp án » 26/03/2024 72

Câu 3:

Dựa vào cách quản thời gian hiệu quả, em hãy xây dựng thời gian biểu theo gợi ý dưới đây thuyết trình trước lớp 

Thời gian biểu 

STT 

Tên công việc cần hoàn thành 

Thời hạn hòan thành 

Cách thức hòan thành 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

Xem đáp án » 11/07/2024 63

Câu 4:

Dựa vào kết quả thực hiện thời gian biểu của bản thân trong hoạt động khám phá, em hãy báo cáo kết quả thực hiện theo gợi ý sau: 

Nội dung 

Kết quả 

Hạn chế 

Đề xuất cách 

khắc phục 

Tiết kiệm thời gian 

 

 

 

Hiệu quả công việc 

 

 

 

Kết quả học tập 

 

 

 

Sự chủ động 

 

 

 

Tâm trạng 

 

 

 

Xem đáp án » 26/03/2024 56

Câu 5:

- Em hãy tìm các công cụ, phương tiện hỗ trợ việc quản thời gian (như sổ tay, phần mềm, ứng dụng, ... ) chia sẻ về cách sử dụng các công cụ này. 

- Em hãy lựa chọn một công cụ phù hợp để áp dụng cho bản thân báo cáo kết quả thực hiện. 

Xem đáp án » 26/03/2024 53

Câu 6:

Em hãy chia sẻ với các bạn về thời gian biểu của bản thân tự nhận xét cách quản thời gian của mình. 

Xem đáp án » 26/03/2024 50

Bình luận


Bình luận