Câu hỏi:

11/04/2024 65

Đặc điểm (nội dung hình thức) của các văn bản nghị luận được học trong sách Ngữ văn 12, tập một. Phân tích yêu cầu ý nghĩa của việc đọc hiểu các văn bản nghị luận ấy 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Đặc điểm nội dung hình thức của các văn bản nghị luận : 

- Nội dung : Văn bản nghị luận thường nội dung bàn về một vấn đề, một hiện tượng đời sống, các tưởng hay một tác phẩm văn học bằng việc đưa ra các luận điểm, luận chứng, luận cứ để lập luận chứng minh cho vấn đề nêu ra 

- Hình thức : Văn bản thường được chia thành nhiều đoạn văn mỗi đoạn được sắp xếp một cách hệ thống 

+ Đầu tiên, tác giả nêu luận đểngay đoạn mở đầu 

+ Sau đó, tác giả nêu ra những luận điểm bàn luận về vấn đề đó 

+ Trong mỗi luận điểm sẽ các lẽ dẫn chứng cụ thểmỗi lẽ nhằm chứng minh cho lẽ đó, tăng sức thuyết phục. 

* Yêu cầu ý nghĩa của việc đọc hiểu các văn bản nghị luận: 

- Yêu cầu của việc đọc hiểu các văn bản nghị luận 

+ Xác định mục đích của người viết  

+ Xác định vấn đề trọng tâm của văn bản (luận đề).  

+ Tìm các luận điểm, lẽ dẫn chứng nhằm chứng minh luận đề của văn bản  

+ Xác định các biện pháp làm tăng tính khẳng định, phủ định 

+ Phân tích cách lập luận ngôn ngữ biểu cảm trong văn bản  

-  Ý nghĩa của việc đọc hiểu các văn bản nghị luận: 

+ Học cách trình bày suy nghĩ, ý kiến một cách chặt chẽ, gích 

+ Biết cách xác lập cho người nghe, người đọc một tưởng, quan điểmnàođó, dựa trên việc xây dựng luậnđiểm ràng, lẽ, dẫn chứng thuyết phục 

+ Những tưởng, quan điểm trong văn nghị luậnphải hướng tới giải quyết nhữngvấnđề đặt ra trong cuộc sống, hội. vậy, đọc hiểu các văn bản nghị luận giúp người đọc hiểu hơn về các hiện tượng đời sống giải pháp để giải quyết vấn đề. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đề 1. Từ đoạn trích “Nhật Đặng Thuỳ Trâm” ở trên, hãy nêu lên suy nghĩ của em về một lối sống đẹp trong bối cảnh hội hiện nay.  

Đề 2. Viết bài văn nêu lên điểm giống nhau khác nhau giữa bài “Văn tế nghĩa Cần Giuộc” (Nguyễn Đình Chiểu) bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng). 

Xem đáp án » 11/04/2024 532

Câu 2:

Phân biệt truyện truyền truyện ngắn hiện đại qua các văn bản đã học trong sách Ngữ văn 12, tập một. 

Xem đáp án » 11/04/2024 127

Câu 3:

Phân biệt sự giống nhau khác nhau giữa trình bày/thuyết trình về một vấn đề với tranh luận một vấn đề 

Xem đáp án » 11/04/2024 115

Câu 4:

Đoạn trích trên sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào chính 

A. Biểu cảm miêu tả  

B. Thuyết minh nghị luận  

C. Tự sự biểu cảm  

D. Nghị luận miêu tả 

Xem đáp án » 11/04/2024 115

Câu 5:

Chỉ ra phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “Tất cả, tất cả đè nặng trong trái tim mình tâm mình đầy ắp như mặt sông những ngày nước .” 

Xem đáp án » 11/04/2024 114

Câu 6:

thể rút ra triết nhân sinh từ đoạn trích nhật trên 

Xem đáp án » 11/04/2024 110

Câu 7:

Nhận xét về mối quan hệ giữa nội dung tiếng Việt với nội dung đọc hiểu viết ; phân tích tác dụng của các yếu tố ngữ âm, từ ngữ, các biện pháp tu từ, kiểu câu,…trong một văn bản đọc hiểu tự chọn 

Xem đáp án » 11/04/2024 83

Bình luận


Bình luận