Câu hỏi:

11/04/2024 135

Phân biệt sự giống nhau khác nhau giữa trình bày/thuyết trình về một vấn đề với tranh luận một vấn đề 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Giống nhau 

- Mục đích : Đều các hoạt động với mục tiêu thuyết phục người nghe hoặc người đọc, mục đích làm thay đổi ý kiến, hành vi của đối tượng. Làm cho người nghe đồng tình với quan điểm, ý kiến hoặc lập luận được trình bày. 

- Ngôn ngữ : Sử dụng ngôn ngữ mang sắc thái biểu cảm caothuyết phục, mạnh mẽ, khẳng định. Ngôn ngữ thể hiện lập luận gích để truyền đạt ý kiến thông điệp. Thường sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu , phương pháp lập luận chặt chẽ để thuyết phục truyền đạt thông tin ràng. 

- Đều mang tính chất tương tác, người diễn thuyết tương tác với người đọc, người nghe. Bởi vậy, người diễn thuyết thể điều chỉnh cảm xúc hay tính thuyết phục trong quá trình diễn thuyết. 

* Khác nhau : 

- Mục tiêu 

+ Trình bày/thuyết trình : truyền đạt thông tin, giải thích vấn đề một cách ràng hiệu quả 

+ Tranh luận : Trao đổi quan điểm, ý kiến, kết hợp với xây dựng, bào chữa cho một quan điểm nhất quán thông qua lập luận gích dẫn chứng hợp  

- Phương pháp 

+ Trình bày/thuyết trình : Chủ yếu sử dụng thao tác giải thích để truyền đạt kiến thức, thông tin một cách ràng, hiệu quả 

+ Tranh luận : Sử dụng thao tác phân tích, so sánh, lập luận gích các bằng chứng cụ thể, chi tiết để chứng minh, bào chữa quan điểm thể hiện tính chặt chẽ thuyết phục của lập luận. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đề 1. Từ đoạn trích “Nhật Đặng Thuỳ Trâm” ở trên, hãy nêu lên suy nghĩ của em về một lối sống đẹp trong bối cảnh hội hiện nay.  

Đề 2. Viết bài văn nêu lên điểm giống nhau khác nhau giữa bài “Văn tế nghĩa Cần Giuộc” (Nguyễn Đình Chiểu) bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng). 

Xem đáp án » 11/04/2024 600

Câu 2:

Phân biệt truyện truyền truyện ngắn hiện đại qua các văn bản đã học trong sách Ngữ văn 12, tập một. 

Xem đáp án » 11/04/2024 148

Câu 3:

Đoạn trích trên sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào chính 

A. Biểu cảm miêu tả  

B. Thuyết minh nghị luận  

C. Tự sự biểu cảm  

D. Nghị luận miêu tả 

Xem đáp án » 11/04/2024 123

Câu 4:

Chỉ ra phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “Tất cả, tất cả đè nặng trong trái tim mình tâm mình đầy ắp như mặt sông những ngày nước .” 

Xem đáp án » 11/04/2024 122

Câu 5:

thể rút ra triết nhân sinh từ đoạn trích nhật trên 

Xem đáp án » 11/04/2024 111

Câu 6:

Nhận xét về mối quan hệ giữa nội dung tiếng Việt với nội dung đọc hiểu viết ; phân tích tác dụng của các yếu tố ngữ âm, từ ngữ, các biện pháp tu từ, kiểu câu,…trong một văn bản đọc hiểu tự chọn 

Xem đáp án » 11/04/2024 84

Bình luận


Bình luận