Câu hỏi:

07/06/2024 123

Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh lạnh là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những năm 1950-1973, nội dung nào sau đây là nguyên nhân phát triển của kinh tế Tây Âu?

Xem đáp án » 07/06/2024 1,406

Câu 2:

Năm 1944, quân đội nước nào sau đây tấn công quân Đức từ phía Tây? 

Xem đáp án » 07/06/2024 681

Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Chi lê đã đấu tranh chống 

Xem đáp án » 07/06/2024 679

Câu 4:

Từ năm 1961 đến năm 1973, cách mạng Việt Nam phát triển

Xem đáp án » 07/06/2024 662

Câu 5:

Trong giai đoạn 1951-1953, nhân dân Việt Nam không thực hiện 

Xem đáp án » 07/06/2024 632

Câu 6:

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 70 của thế kỉ XX, tình hình Việt Nam có thay đổi to lớn và sâu sắc là do

Xem đáp án » 07/06/2024 563

Câu 7:

Trong những năm 1954-1960, chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam đã thực hiện chính sách nào sau đây?

Xem đáp án » 07/06/2024 555

Bình luận


Bình luận