Câu hỏi:

07/06/2024 242

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, từ thu - đông 1953, thực dân Pháp tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở nơi nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà được quốc gia nào sau đây ở châu Âu công nhận và đặt ngoại giao đầu tiên?

Xem đáp án » 07/06/2024 865

Câu 2:

Trong phong trào cách mạng 1930-1931, nhân dân Việt Nam có hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án » 07/06/2024 631

Câu 3:

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì khởi đầu Chiến tranh lạnh (1947-1955)?

Xem đáp án » 07/06/2024 444

Câu 4:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/06/2024 414

Câu 5:

Chiến tranh thế giới thứ hai, những quốc gia nào sau đây ở châu Phi giành được độc lập dân tộc sớm nhất?

Xem đáp án » 07/06/2024 314

Câu 6:

Cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, cuộc khởi nghĩa Hương Khê nằm trong phong trào nào sau đây?

Xem đáp án » 07/06/2024 288

Câu 7:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Quốc đại đã lãnh đạo nhân dân quốc gia nào sau đây đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập?

Xem đáp án » 07/06/2024 272

Bình luận


Bình luận