(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 34)

  • 492 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, cuộc khởi nghĩa Hương Khê nằm trong phong trào nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Toàn cầu hóa là kết quả quá trình tăng lên mạnh mẽ của 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Trong thời kì thực hiện chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ lập Ấp chiến lược nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Quốc đại đã lãnh đạo nhân dân quốc gia nào sau đây đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận