Câu hỏi:

07/06/2024 26

Mặt trận Việt Minh có vai trò như thế nào đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà được quốc gia nào sau đây ở châu Âu công nhận và đặt ngoại giao đầu tiên?

Xem đáp án » 07/06/2024 862

Câu 2:

Trong phong trào cách mạng 1930-1931, nhân dân Việt Nam có hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án » 07/06/2024 628

Câu 3:

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì khởi đầu Chiến tranh lạnh (1947-1955)?

Xem đáp án » 07/06/2024 442

Câu 4:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/06/2024 410

Câu 5:

Chiến tranh thế giới thứ hai, những quốc gia nào sau đây ở châu Phi giành được độc lập dân tộc sớm nhất?

Xem đáp án » 07/06/2024 310

Câu 6:

Cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, cuộc khởi nghĩa Hương Khê nằm trong phong trào nào sau đây?

Xem đáp án » 07/06/2024 283

Câu 7:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Quốc đại đã lãnh đạo nhân dân quốc gia nào sau đây đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập?

Xem đáp án » 07/06/2024 267

Bình luận


Bình luận