Câu hỏi:

07/06/2024 22

Lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga là giai cấp

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà được quốc gia nào sau đây ở châu Âu công nhận và đặt ngoại giao đầu tiên?

Xem đáp án » 07/06/2024 870

Câu 2:

Trong phong trào cách mạng 1930-1931, nhân dân Việt Nam có hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án » 07/06/2024 635

Câu 3:

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì khởi đầu Chiến tranh lạnh (1947-1955)?

Xem đáp án » 07/06/2024 453

Câu 4:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/06/2024 418

Câu 5:

Chiến tranh thế giới thứ hai, những quốc gia nào sau đây ở châu Phi giành được độc lập dân tộc sớm nhất?

Xem đáp án » 07/06/2024 318

Câu 6:

Cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, cuộc khởi nghĩa Hương Khê nằm trong phong trào nào sau đây?

Xem đáp án » 07/06/2024 295

Câu 7:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Quốc đại đã lãnh đạo nhân dân quốc gia nào sau đây đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập?

Xem đáp án » 07/06/2024 276

Bình luận


Bình luận