Câu hỏi:

13/07/2024 381

Trong phong trào chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cuộc khởi nghĩa nào do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 so với phong trào yêu nước trước đó ở Việt Nam?

Xem đáp án » 13/07/2024 1,500

Câu 2:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những điểm tương đồng giữa chiến dịch Biên Giới (1950) với chiến dịch Tây Nguyên (1975) ở Việt Nam?

Xem đáp án » 13/07/2024 1,437

Câu 3:

Năm 1975, nước nào sau đây giành được thắng lợi trong phong trào chống thực dân ở châu Phi?

Xem đáp án » 13/07/2024 1,051

Câu 4:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của tư sản dân tộc Việt Nam những năm 1927-1930?

Xem đáp án » 13/07/2024 1,022

Câu 5:

Ở Việt Nam, phong trào dân chủ 1936-1939 có đóng góp nào sau đây đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám ?

Xem đáp án » 13/07/2024 976

Câu 6:

Ở Việt Nam, Ủy ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc (1945) đã kế thừa tinh thần nào của chính quyền Xô viết (1930-1931)?

Xem đáp án » 13/07/2024 874

Câu 7:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của phong trào dân tộc ở Việt Nam trong những năm 1919-1929?

Xem đáp án » 13/07/2024 862

Bình luận


Bình luận