(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 35)

  • 646 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong khoảng những năm 80 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là siêu cường tài chính của thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Chính quyền Sài Gòn có phản ứng nào sau đây ngay sau khi quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi ở đường 14-Phước Long?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Lĩnh vực nào sau đây được nhóm các nước sáng lập ASEAN tập trung phát triển sau khi giành độc lập?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ (1965-1968) ở miền Nam Việt Nam được tiến hành bằng lực lượng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Trong phong trào chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cuộc khởi nghĩa nào do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận