Câu hỏi:

25/02/2020 342

Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7 rồi điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 2 Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 D; 10 Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem đáp án » 25/02/2020 816

Câu 2:

Viết tập hợp các chữ cái trong từ “NHA TRANG”.

Xem đáp án » 25/02/2020 728

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »