Câu hỏi:

25/02/2020 2,834

Viết tập hợp các chữ cái trong từ “NHA TRANG”.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các chữ cái trong từ “ NHA TRANG” gồm N, H, A, T, R, A, N, G

Trong các chữ cái trên, chữ N được xuất hiện 2 lần, chữ A cũng được xuất hiện 2 lần, nhưng ta chỉ viết mỗi chữ một lần, ta có tập hợp các chữ cái A = { N, H, A, T, R, G }

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem đáp án » 25/02/2020 2,490

Câu 2:

Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7 rồi điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 2 Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 D; 10 Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 D.

Xem đáp án » 25/02/2020 982

Bình luận


Bình luận