Câu hỏi:

25/02/2020 653

Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có nhiều cách vẽ, mỗi điểm được biểu diễn bởi một dấu chấm. Điểm có thể thuộc hoặc không thuộc đường thẳng. Các bạn có thể vẽ như sau:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 7

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

 

Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

Xem đáp án » 25/02/2020 1,724

Câu 2:

Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác nữa không thuộc đường thẳng a.

Xem đáp án » 25/02/2020 1,556

Câu 3:

Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Xem đáp án » 25/02/2020 1,512

Câu 4:

Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a

Xem đáp án » 25/02/2020 1,316

Câu 5:

Điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 a;        E Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 a.

Xem đáp án » 25/02/2020 938

Bình luận


Bình luận