Câu hỏi:

27/07/2019 71,934

Yếu tố nào dưới đây là một trong những đối tượng lao động trong ngành Công nghiệp khai thác?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Than là một trong những đối tượng lao động trong ngành Công nghiệp khai thác.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

Xem đáp án » 27/07/2019 154,117

Câu 2:

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây là quan trọng nhất?

Xem đáp án » 27/07/2019 146,265

Câu 3:

Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

Xem đáp án » 27/07/2019 119,879

Câu 4:

Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

Xem đáp án » 27/07/2019 107,743

Câu 5:

Quá trình sản xuất gồm các yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 106,221

Câu 6:

Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là

Xem đáp án » 27/07/2019 97,672

Câu 7:

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

Xem đáp án » 27/07/2019 90,621

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »