Câu hỏi:

27/07/2019 63,469

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Căn cứ vào mục đích sử dụng gắn với chức năng để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

Xem đáp án » 27/07/2019 152,332

Câu 2:

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây là quan trọng nhất?

Xem đáp án » 27/07/2019 142,456

Câu 3:

Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

Xem đáp án » 27/07/2019 115,567

Câu 4:

Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

Xem đáp án » 27/07/2019 106,084

Câu 5:

Quá trình sản xuất gồm các yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 104,713

Câu 6:

Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là

Xem đáp án » 27/07/2019 96,802

Câu 7:

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

Xem đáp án » 27/07/2019 89,567

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »