Câu hỏi:

27/02/2020 352

Vẽ ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đố: Theo hình 14 thì ta có thể trồng được 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Giải bài 14 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

Hình 14

Xem đáp án » 27/02/2020 752

Câu 2:

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Giải bài 11 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

 

Hình 12

Hai điểm R và N nằm ... đối với điểm M.

Xem đáp án » 27/02/2020 667

Câu 3:

Vẽ ba điểm T, Q, R không thẳng hàng.

Xem đáp án » 27/02/2020 552

Câu 4:

Xem hình 13 và gọi tên các điểm:Giải bài 12 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

Hình 13

Nằm giữa hai điểm M và Q.

Xem đáp án » 27/02/2020 389

Câu 5:

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng.

Xem đáp án » 27/02/2020 252

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »