Câu hỏi:

27/02/2020 1,314

Vẽ ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

Giải bài 10 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đố: Theo hình 14 thì ta có thể trồng được 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Giải bài 14 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

Hình 14

Xem đáp án » 27/02/2020 2,848

Câu 2:

Vẽ ba điểm T, Q, R không thẳng hàng.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,900

Câu 3:

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Giải bài 11 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

 

Hình 12

Hai điểm R và N nằm ... đối với điểm M.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,557

Câu 4:

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: Điểm B nằm giữa hai điểm A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,215

Câu 5:

Xem hình 11 và gọi tên:

Giải bài 9 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,000

Câu 6:

Xem hình 13 và gọi tên các điểm:Giải bài 12 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

Hình 13

Nằm giữa hai điểm M và Q.

Xem đáp án » 27/02/2020 898

Bình luận


Bình luận