Câu hỏi:

27/07/2019 11,284

Để có lãi, người sản xuất cần phải tuân theo nguyên tắc nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Để có lãi, người sản xuất cần phải tuân theo nguyên tắc thời gian lao động cá biệt phải nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định

Xem đáp án » 27/07/2019 117,926

Câu 2:

Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với người bán?

Xem đáp án » 27/07/2019 95,478

Câu 3:

Thông tin của thị trường giúp người mua

Xem đáp án » 27/07/2019 94,373

Câu 4:

Thị trường gồm những nhân tố cơ bản nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 88,426

Câu 5:

Tiền thực hiện chức năng phương tiện cất trữ trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 43,470

Câu 6:

 Bà A bán thóc được 2 triệu đồng. Bà dùng tiền đó mua một chiếc xe đạp. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 12,499

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »