Câu hỏi:

27/07/2019 56,519

Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục

Xem đáp án » 27/07/2019 222,763

Câu 2:

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 128,941

Câu 3:

Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói mặt hạn chế của quy luật giá trị?

Xem đáp án » 27/07/2019 124,680

Câu 4:

Yếu tố nào dưới đây làm cho giá cả hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 81,828

Câu 5:

Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 73,810

Câu 6:

Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho

Xem đáp án » 27/07/2019 73,063

Câu 7:

Điều tiết sản xuất là

Xem đáp án » 27/07/2019 62,631

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »